Alla elever mellan 7 och 20 år, som är folkbokförda i Täby, Sollentuna samt Vallentuna har rätt att söka 1 ämneskurs samt 1 ensemblekurs på Kulturcentrum Ungdom. Ämneskurser genomförs i grupper om 1-6 personer och ensemblekurser genomförs i större grupper.