Saxofon

Vi bygger vår undervisning på Kunskap, Entusiasm, Ansvar, Noggrannhet. 

Innehåll

Individuell undervisning i saxofon. Detta är kursen för dig som vill spela Saxofon  samt att du får lära dig mer om instrumentet. Utveckla din teknik, andning och improvisation. Vi har notläsning som grund för undervisningen, men lär oss även att spela kända låtar på gehör, dvs utan noter, på gehör kallas förmågan att kunna uppfatta vilka toner som en låt är uppbyggt av. 

Undervisningen anpassas efter elevens förkunskaper och mål. 

Upplägg & pris

Lektionerna sker i första hand enskilt med en saxofonlärare, 14 tillfällen à 20 minuter per vecka och termin. Det går även att ha sina lektioner i en grupp om 2-6 elever samtidigt om så önskas. Lektionstiden är då för 1 elev är 20 min/lektion, 2 elever 30 min/lektion och 3-4 elever 40 min/lektion.

Ämneskurserna kostar 1.700 kr/termin och innefattar 14 lektioner samt möjlighet att medverka på minst en uppspelning/konsert per termin.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ensemble

Ensemble är endast tillgängligt för de elever som även går på en ämneskurs. 

Eleven kan delta i ytterligare spel i form av ett skolband/ skolorkester. Vi tycker att det är viktigt att få möjligheten att spela tillsammans med andra. 

Vi träffas 50 minuter 1 gång per vecka, totalt 10 veckor/tillfällen per termin till en kostnad av 150 kr per termin.

Som elev på Kulturcentrum Ungdom får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner.
Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik

Direktbokning